Novinky

HDP ČR rostl o 2,4 %: jak jsme na tom ve srovnání se sousedy?  29.1.2019

HDP ČR rostl o 2,4 %:  jak jsme na tom ve srovnání se sousedy?

Hrubý domácí produkt (HDP) České republiky rostl minulý rok nad očekávání. V prvním kvartálu roku 2018 ovšem došlo k mírnému zpomalení tempa růstu HDP, kdy ve srovnání s předchozím čtvrtletím narostlo HDP o 0,5 % a meziročně o 4,5 %. Nominální hodnota českého HDP byla tedy za rok 2017 cca 5 050 miliard Kč a na konci roku 2018 by mohl atakovat částku 5 200 miliard Kč. Ve druhém kvartálu i třetím kvartálu tempo růstu i nadále stagnovalo.

Relativní neúčinnost právních jednání zkracujících věřitele  19.1.2019

Relativní neúčinnost právních jednání zkracujících věřitele

Autor se v příspěvku zabývá relativní neúčinností (odporovatelností) právních jednání zkracujících věřitele a podrobněji se zaměřuje na Výhradu dovolání se relativní neúčinnosti ve smyslu ust. § 593 NOZ, a to jak z pohledu teorie, tak praktického použití toho právního instrumentu k ochraně práv věřitele. V úvodu vyjmenované instituty soukromého práva vystihuje z hlediska účelu jejich praktického fungování, aby došlo k objasnění jejich smyslu.

Co je důležité vědět o exekuci v podnikání?  9.1.2019

Co je důležité vědět o exekuci v podnikání?

Podnikáte,  nedaří se vám a byla na vás vypsána exekuce? Podívejte se s námi na malý přehled toho, zdali můžete podnikat v exekuci a co všechno vám může v takové situaci exekutor zabavit. Ujasníme si, jak vlastně taková exekuce může vzniknout. Nejdříve musí být věřitelem odeslán návrh na nařízení exekuce rovnou k soudu. Pokud soud návrh schválí, dlužník bude s touto skutečností obeznámen prostřednictvím pošty.

Zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění v insolvenci  29.12.2018

Zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění v insolvenci

Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení je obecně výhodnější, jelikož se jejich pohledávky uspokojují ze zpeněžení zajištění. To v případě nemovitostí začasto bývá jediný hodnotný majetek dlužníka. Za určitých okolností však může být pro zajištěného věřitele výhodnější jeho pohledávku přihlásit jako nezajištěnou. Například při oddlužení se zajištění věřitelé uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění. Část zajištěné pohledávky se neuspokojuje spolu s ostatními pohledávkami.

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury  19.12.2018

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury

Jedním ze základním lidským právem, je právo na přístup k informacím o činnosti veřejné správy či šířeji veřejné sféry. Jedná se o základní právo zakotvené jak na české ústavní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Obsahově blízkou oblastí práva jsou pak pravidla pro další využití informací veřejného sektoru, která jsou na unijní úrovni upravena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.11.2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

 1 2 3 4 [5/32] 6 7 8 ... 32