Home

Naší primární činností je poskytování ekonomicko-organizačního poradenství, což se promítá do vývoje, provozu a poskytování on-line systému CESR – Czech Economic Subjects Rating. Aplikace CESR vyhodnocuje relevantní informace především ekonomického a právního charakteru o odběratelích, dodavatelích i konkurenci, dlouhodobě monitoruje a upozorňuje na zjištěné změny v rejstřících a registrech u těchto subjektů, provozuje vlastní (klientský) registr dlužníků a především ze zpracovávaných dat vytváří přehledný rating, neocenitelnou pomůcku credit managementu pro rychlou orientaci a rozhodování v obchodních vztazích.

Funkce
hlídací pes

Automaticky a dlouhodobě kontroluje vybrané subjekty. Upozorňuje e-mailem na změny zjištěné např. v Insolvenčním rejstříku a Obchodním rejstříku.

více
Vlastní registr dlužníků

Registr vytvářejí sami uživatelé systému CESR nahlašováním problémových dlužníků. Zadaný dluh se až do smazání projevuje v ratingu dlužníka.

více
Rating českých společností

Zohledňuje nejaktuálnější údaje z více než 20 databází a rejstříků. Naznačuje míru rizika, která vyplývá ze spolupráce s prověřovaným subjektem.

více

Sofis partner, s.r.o.

Společnost byla založena v roce 1995 a má tak na českém trhu již téměř dvacetiletou tradici. Od počátku se orientuje na klientské služby. Toto zaměření dlouhodobě odráží i její firemní kultura a zohledňování moderních trendů v péči o zákazníky. Pod názvem Sofis partner společnost vystupuje od roku 2006.

Portfolio poskytovaných služeb se v průběhu let vyvíjelo v reakci na situaci na trhu i potřeby klientely. Těžiště služeb dlouhodobě tvořilo poskytování servisu pro úzce spolupracující partnery v oblasti řešení pohledávek a konzultací ohledně public relations. V současnosti je Sofis partner provozovatelem systému CESR – Czech Economic Subjects Rating, komplexní on-line aplikace pro prověřování a hlídání ekonomické stability obchodních partnerů.

Tento hlavní produkt zohledňuje základní hodnoty společnosti, jimiž jsou především poctivost, přímost, důvěra či dodržování smluv a dohod. Svou činností usilujeme o to chránit podnikatele před neseriózními a nepoctivými partnery. Snažíme se jim včasně zprostředkovat informace o odběratelích, které mohou být určujícím faktorem pro rozhodování o přijetí nebo parametrech obchodního případu – ať již pro přijetí objednávky, nebo určení způsobu platby.

Naše poslání

Mottem systému CESR se stal výrok podnikatele Tomáše Bati: "Každá lidská činnost se nakonec musí nějak projevit v číslech". Z něj vychází také samotné poslání společnosti Sofis partner: Tato čísla – data – zpracovávat, správně a včas interpretovat našim zákazníkům a přispívat tak k transparentnosti celého podnikatelského prostředí.

Včasnost upozornění na potenciálně neseriózní či nepoctivé úmysly odběratelů prostřednictvím systému CESR, stejně jako výstraha před reálným nebezpečím, dává našim klientům klíčový podklad pro efektivní rozhodování. Využíváním systému CESR a jeho implementací do firemních procesů (nejen v oblasti credit managementu) lze dosáhnout výrazného zlepšení ohledně platební morálky odběratelů s pozitivními dopady na vlastní cash-flow.

Kromě sbírání ekonomických dat z veřejných i neveřejných zdrojů a zpracování několika set jednotlivých informací do celkového obrazu subjektů vytváříme systémem CESR platformu, kde spolupracující subjekty sdílejí s ostatními zkušenosti o problematických obchodních partnerech. Všichni zúčastnění mohou předejít i své vlastní bolestné zkušenosti. Obdobou služby CESR pro podnikatelský sektor jsou například specializované registry bankovního sektoru.

Novinky