Reference

Řekli o nás...

Miroslava Richtrová, účetní ve firmě ROVEL, spol. s r.o.
"Díky práci se systémem CESR se nám usnadnila kontrola našich zákazníků, co se týká změn jak v obchodním rejstříku nebo případně v insolvenčním rejstříku. Aktuální změny u zákazníků, které máme navedeny v systému, se mám zobrazují automaticky v mailu, což je velká výhoda a úspora času."

Ing. Peter Schlichter, ředitel ve firmě Repromat, a.s.
"Službu CESR používáme hlavně na sledování aktuálního stavu u našich obchodních partnerů. Systém nám denně hlídá změny v obchodním rejstříku (zahájení insolvenčních řízení, konkursů, úpadků a likvidací) u téměř 200 zákazníků, co nám šetří čas i peníze.  S CESREM jsme velmi spokojení a můžeme ho doporučit i ostatním podnikatelům."

Klára Horniačková, oddělení prodeje ve firmě BEEWATEC s.r.o.
"Se systémem CESR jsme spokojeni. Umožňuje nám před zadáním obchodního partnera do našeho systému, zkontrolovat jeho platební morálku a podle toho mu nastavit i platební podmínky. V případě nastalých změn u našeho obchodního partnera jsme upozorněni a můžeme si ověřit, k jaké změně došlo. Systém bychom ostatním doporučili."

Slaměníková Renata, účetní ve firmě ČERMÁK trading, s.r.o.
"Systém CESR jsem začala více využívat díky službě Hlídací pes, na kterou mě upozornil pracovník klientské podpory CESR. Díky této službě máme přehled o sledovaných ekonomických subjektech. Hned víme, jaká změna a v které oblasti u nich nastala, neboť nám systém zasílá tyto informace hned prostřednictvím e-mailu. Dále v systému CESR využíváme rating jednotlivých obchodních společností a křížovou kontrolu. Máme hned všechny informace pohromadě a na základě nich se můžeme rozhodnout."

Veronika Scheinerová, pronájem nákladní techniky - TIRBAZAR Martin Oberfalcer
"Systém CESR, nám pomáhá při prověřování firem, kterým pronajímáme nákladní auta. Jsem se systémem spokojená, mám přehled o firmách, se kterými spolupracujeme. Hlídací pes mi hlídá, zda konkrétní firma nespadla do insolvence atd."

Suchomelová Tereza, účetní společnosti JONAS SPEED s.r.o.
"Program CESR nám přináší největší přinos při ověřování nových zákazníků a jejich platební morálky. Dále ho využíváme k zjištění insolvencí u firem, které se staly našimi dlužníky. Služba hlídací pes nás upozorňuje na veškeré změny, které u firem nastanou, a tím můžeme zahájit včasné řešení pohledávky. Z výše uvedených důvodů program CESR doporučuji."

Jana Kopečková, oddělení zákaznických služeb ve firmě VARNET s.r.o.
"Systém CESR využíváme téměř denně při registraci nových klientů do naší databáze. Využíváme ratingové karty, rejstříky, hlídacího psa, insolvenci, dlužníky. Již několikrát se nám podařilo objevit firmu, která je v exekuci, v insolvenci nebo došlo ke změně v soudním řízení."

Ing. Jan Kneifl, hlavní ekonom ve firmě Šilhánek a syn, a.s.
"Systém CESR využíváme nejvíce pro „lustraci“ pro nás neznámých společností, se kterými plánujeme uzavírat nové obchody. Informace, že je případně nová společnost v určitém směru riziková, je pro nás dobrým vodítkem, zda s takovou společností kontrakt uzavřít a za jakých podmínek. A také pro hlídání společností, u nichž máme pohledávky po splatnosti, zde nás nejvíce zajímá, zda nebylo zahájeno insolvenční řízení, změny vlastníků a jednatelů apod.“

Ivana Švecová, KOMA MODULAR s.r.o.
"Oceňujeme jednoduchost vyhledávacího systému a provázanost informací s dalšími zdroji. CESR využíváme v různých fázích uzavření kontraktu. Ověřujeme rating nových potenciálních zákazníků ještě před uzavřením smluv, také prověřujeme a hlídáme informace o tzv. problémových zákaznících. A v neposlední řadě využíváme program Hlídací pes u našich dlužníků."

Mgr. Šárka Vašíčková, obchodní ředitelka ve firmě Rosenberg s.r.o.
"Systém CESR využíváme bezmála 9 let. Skoro denně si v sytému CESR prověřujeme jak naše stávající, tak i potenciální zákazníky. Zajímá nás především ratingové hodnocení firmy, zda dotyčná firma nemá ekonomické problémy nebo není evidována ve sledovaných rejstřících jako dlužník. Oceňujeme především to, že po zadání konkrétního názvu firmy nebo IČ, je nám schopen velmi rychle poskytnout ucelené informace, vč. hodnocení zadané firmy."

Ing. Jaroslav Mazal, obchodní ředitel ve firmě DETA, spol. s.r.o.
"Nejvíce nám systém CESR pomáhá při prověřování nových zákazníků – ratingové karty. Hlavně kvůli prověřování ratingu firem jsme zákazníci systému. Samozřejmě nám pomáhá i hlídací pes, pokud nastane nějaká změna u našich stálých obchodních partnerů – dostanou se do úpadku, změní se majitel apod. Ve dvou případech nás na problémy hlídací pes upozornil."

Lenka Greplová, vedoucí zákaznického oddělení Ultra Premium Brands – Central Europe s.r.o.
"Naše společnost využívá CESR od 1. 1. 2012, používá ho oddělení služeb zákazníkům, které vyřizuje objednávky. Používáme službu Hlídací pes, firmy uváděné v denním hlášení kontrolujeme s naší databází. Zkontrolujeme, zda dlužníka evidujeme v adresáři, ať už je to aktivní nebo neaktivní společnost, zapíšeme si do adresáře informaci o nespolehlivosti. Stěžejní je pro nás právě funkce Hlídací pes."

Ondřej Došek, jednatel PLADO s.r.o.
"Systém CESR využíváme již řadu let pro kompletní a ucelenou prezentaci důležitých údajů o firmách a jejich statutárních orgánech. Již několikrát nám pomohl odhalit, že některé subjekty jsou v insolvenci a za pomoci "Hlídacího psa" máte denně čerstvé a přesné informace. Uživatelské prostředí je přehledné a zcela intuitivní. Doporučuji minimálně vyzkoušet všem."

Božena Dědičová, ekonom společnosti TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.
"Se systémem CESR jsem spokojená, používáme ho především pro získání informací o novém zákazníkovi. Oceňujeme i funkci hlídací pes, která nás informuje o každé změně u stávajícího zákazníka."

Jitka Bednářová, jednatelka ve firmě DRAKEM, s.r.o.
"Používáním systému CESR jsme zásadně omezili poskytování svých služeb neplatícím klientům. Na jednom místě a velice jednoduše teď zjistíme, ještě před uzavřením obchodu, solidnost partnera. Velice chválím přehlednost a jednoduchý způsob ovládání systému, možnost rychlého ratingu, což by při nahlížení do jednotlivých rejstříků zabralo spoustu času."

Ing. Vladimír Klečanský, jednatel společnosti JKT stavby s.r.o.
"Aplikaci CESR využívá naše firma od června 2018 hlavně pro prověřování nových zákazníků před případným uzavřením smluvního vztahu a dále využíváme funkci Hlídací pes pro prověřování našich stálých zákazníků. Další využití je možnost hledání nových potencionálních subdodavatelů v různých regionech ČR. S aplikací CESR jsme spokojeni."

Miroslava Šilberská, jednatelka firmy Poklopy MITECH s.r.o.
"Aplikaci CESR používám denně, stala se nedílnou součásti zadávání zakázek a zákazníků do našeho účetního programu. Ať už se jedná o nové zákazníky nebo zákazníky po delší odmlce. U zákazníků pravidelně nakupujících je nastaven modul Hlídacího psa. Nechci však vyzvedávat některou z částí aplikace, protože jeho síla a efektivita je právě v tom, že je zde vše na jednom místě a provázané. Takže když mám "sporného" zákazníka, projíždím ho "křížem krážem"."

Alena Chvojková – oddělení pohledávek ve firmě Auto Palace Spořilov, s.r.o.
"Chtěla bych poděkovat společnosti za nastavení systému. Jsme s ním plně spokojeni. Již několikrát nám hláška ze systému zachránila naše finance."

Lubor Motejlek, M & K, stavební servis spol. s r. o.
"S využíváním služeb systému CESR jsme maximálně spokojeni, především pak  s fungováním programu Hlídací pes. Díky němu jsme mj. již ve dvou  případech byli upozorněni na nutnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení."

Ondřej Došek, jednatel, PLADO s.r.o.
"Systém CESR využíváme již řadu let pro kompletní a ucelenou prezentaci důležitých údajů o firmách a jejich statutárních orgánech. Již několikrát nám pomohl odhalit, že některé subjekty jsou v insolvenci a za pomoci "Hlídacího psa" máte denně čerstvé a přesné informace. Uživatelské prostředí je přehledné a zcela intuitivní. Doporučuji minimálně vyzkoušet všem."

Jan Vomočil, Dřevocentrum CZ, a. s.
"CESR je pro nás cenný nejen tím, že zpracovává ekonomické a jiné informace v aktuální době. Je přínosný i tím, že za dobu práce s ním jsme nezaznamenali žádné problémy s vyhledáním byť i nejmenšího partnera. Nejvíc si lze cenit dvou faktorů. Za prvé křížové kontroly (pomocí níž jsme se několikrát vyhnuli fakturaci firmě, která měla dobrý rating, ale její statutární zástupci měli komplikovanou minulost), za druhé Hlídacího psa."

Renáta Šivecová – jednatelka ve firmě KARPEN PLUS s.r.o.
"Systém nám na jednom místě umožňuje vyhledání firmy nebo podnikající osoby, její rating, komplexní přístup jak k obchodním, tak  i ekonomickým údajům. Hlídací pes nám poskytuje údaje o provedených změnách v organizaci firmy (zasílání oznámení na e-mail).  Seznam dlužníků je  pomocníkem v hodnocení firem."

Jaroslav Široký, Wotan Forest, a. s.
"Za nejpřínosnější ze služeb systému CESR považuji program Hlídací pes. Využíváme ho poměrně intenzivně, neboť je zdrojem opravdu užitečných dat. I proto jsme se po několika měsících užívání systému CESR rozhodli navýšit svůj tarif, abychom mohli prověřovat větší množství subjektů. A šlo o krok správným směrem."

Božena Dědičová - ekonom společnosti TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.
"Systém využíváme především k prověřování nových zákazníků a kontrole zákazníků, kteří mají problémy s dodržováním platebních termínů. Přínosem jsou ratingové karty a náhledy do centrální evidence exekucí."

Ing. Vladimír Klečanský - jednatel společnosti JKT s.r.o.
"Aplikaci CESR využívá naše firma od června 2018 hlavně pro prověřování nových zákazníků před případným uzavřením smluvního vztahu a dále využíváme funkci Hlídací pes pro prověřování našich stálých zákazníků. Další využití je možnost hledání nových potencionálních subdodavatelů v různých regionech ČR. S aplikací CESR jsme spokojeni."

Ivana Švecová, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o
"Oceňujeme jednoduchost vyhledávacího systému a provázanost informací s dalšími zdroji. CESR využíváme v různých fázích uzavření kontraktu. Ověřujeme rating nových potenciálních zákazníků ještě před uzavřením smluv, také prověřujeme a hlídáme informace o tzv. problémových zákaznících. V neposlední řadě využíváme program Hlídací pes u našich dlužníků."

Jiří Palička – majitel pneuservisu Repas
"Systém CESR funguje perfektně. Zadal jsem dlužníka do registru a ihned po zavolání, že je nahlášený v systému CESR, mi zaplatil. Vaši službu doporučuji dále, již jsem kontaktoval svého známého."

Marie Slámová – daňový poradce
"Systém CESR využíváme již několik let a je již stabilní součástí scoring procesů v naší společnosti k pravidelným kontrolám a analýzám dodavatelských i odběratelských firem. Důležitá je možnost křížové kontroly, bez které není možné zejména nově vzniklé společnosti dostatečně zhodnotit. U pravidelných a dlouhodobých partnerů máme nastavenu funkci Hlídací pes, pro automatizaci přísunu informací."

Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o
"Tímto bych chtěl pochválit systém CESR. S jeho užívání jsme spokojeni a vždy si zde prověřujeme firmy, se kterými spolupracujeme."

Ing. Hana Holíková, finanční ředitelka, KM BETA
"Naše firma využívá CESR od r. 2014. Je využíván zejména obchodním oddělením při vyhledávání nových kontaktů a oddělením správy pohledávek při vzniklých dlužnících. Službu hlídací pes využíváme ke kontrole a monitoringu zejména nových, ještě neznámých odběratelů a také k monitoringu již stávajících dlužníků, kteří jsou v insolvenčním řízení. Vždy se jedná o přísun aktuálních informací o probíhajících procesech v těchto sledovaných firmách. Díky oznámení CESRu o vstupu firmy do insolvence se nám nejméně v 10 případech podařilo včas podat přihlášku. Ratingové karty, zejména označení firmy na úvodní obrazovce, je využíváno např. k nastavení lhůt splatnosti u firem, se kterými začínáme obchodovat."

Miroslava Šilberská, jednatelka firmy Poklopy MITECH s.r.o.
"Vaši aplikaci používám denně, stala se nedílnou součásti zadávání zakázek a zákazníků do našeho účetního programu. A to ať už se jedná o nové zákazníky nebo zákazníky po delší odmlce. U zákazníků pravidelně nakupujících je nastaven modul Hlídacího psa. Nechci však vyzvedávat některou z částí aplikace, protože jeho síla a efektivita je právě v tom, že je zde vše na jednom místě a provázané. Takže když mám "sporného" zákazníka, projíždím ho "křížem krážem"."

Eliašová Jana, jednatelka firmy KAPLAN, s.r.o.
"Systém CESR využíváme již šestým rokem. Stal se nedílnou součástí naší každodenní práce. Díky ratingovým kartám můžeme poskytovat služby i nám neznámým firmám, a tak rozvíjet naše podnikání. Pomáhá nám ale také odhalit nepoctivce. A to je velký přínos pro naši firmu. Užitečná je pro nás i databáze neplatičů, kterou můžeme spoluvytvářet. CESR za nás hlídá změny v rejstřících a bezodkladně nás informuje. V našem zařízení, kde je vymáhání pohledávek komplikovaná záležitost, je spolupráce s CESREM na místě.“

Ing. Robert Neubauer, Vedoucí útvaru ekonomiky a obchodu firmy STYL PLZEŇ, výrobní družstvo
"Se systémem CESR jsme velmi spokojeni, používáme ho především pro získání informací o novém zákazníkovi. Oceňujeme i funkci "hlídací pes", která nás informuje o každé změně u stávajícího zákazníka."

Luděk Špiner – controller ve společnosti Mondi Bags Štětí a. s.
„Systém CESR nám poskytuje cenné informace o nových i stávajících zákaznících. Výhodu shledávám v tom, že během chvilky získám základní přehled o odběrateli, jeho ekonomické situaci a potenciálním riziku. Se službou Hlídací pes odpadá sledování stávajících zákazníků, zda se nedostali do insolvence, a také změn v insolvenčním a obchodním rejstříku.“

Veronika Scheinerová - pronájem nákladní techniky - TIRBAZAR Martin Oberfalcer
„Systém CESR, nám pomáhá při prověřování firem, kterým pronajímáme nákladní auta. Jsem se systémem spokojená, mám přehled o firmách, se kterými spolupracujeme. Hlídací pes mi hlídá, zda konkrétní firma  nespadla do insolvence atd.“

Ing. Jaroslav Mazal - obchodní ředitel ve firmě DETA, spol. s.r.o.
"Nejvíce nám systém CESR pomáhá při prověřování nových zákazníků - ratingové karty. Hlavně kvůli prověřování ratingu firem jsme zákazníci systému. Samozřejmě nám pomáhá i hlídací pes pokud nastane nějaká změna u našich stálých obchodních partnerů - dostanou se do úpadku, změní se majitel apod. Ve dvou případech nás na problémy hlídací pes upozornil."

Mgr. Michael Dvořák – jednatel společnosti D & V technika s.r.o.
"Systém CESR.CZ nám velmi pomohl a přináší nám takřka každodenní podporu naší práce. Jsme obchodní firma a často musíme řešit problém, zda umožnit klientovi nákup na fakturu. Solidního klienta bychom neradi urazili, ale také bychom neradi naletěli klientům, kteří nejsou schopni dostát svým závazkům. V tom nám vynikajícím způsobem pomáhají ratingové karty. Často  také používáme prokliky do různých rejstříků a křížová kontrola porovnání osob, abychom zjistili kompetentnost osob zastupujících danou firmu. I naši klienti jsou často zaujati tím, co o nich CESR vypovídá  a často se setkáváme s prosbou o vytištění ratingové karty." 

Pavel Zteiskar – obchodní ředitel, DPU REVIT s.r.o.
"Systém CESR zpracovává data o firmách a umožňuje nám tak jejich sledování. Změny, které u hlídaných subjektů nastanou, zasílá e-mailem. Toto využíváme u našich odběratelů a konkurence. Data ze sytému CESR jsou kvalitním podkladem pro rozhodování. Podle nich zaujmeme stanovisko k novým obchodním partnerům. Podle míry rizika volíme odpovídající strategii, abychom se tak vyhnuli případným pohledávkám po splatnosti. Oceňujeme jednoduchost, rychlost systému a provázanost informací s dalšími zdroji. Můžeme ho doporučit i dalším firmám, které chtějí spolupracovat s kvalitními partnery." 

Alena Chvojková – oddělení pohledávek ve firmě Auto Palace Spořilov, s.r.o.
"Chtěla bych poděkovat společnosti za nastavení systému.  Jsme s ním plně spokojeni. Již několikrát nám hláška ze systému zachránila naše finance."

Jana Dědová – fakturantka ve firmě Ing. Novák Miroslav
"Se systémem CESR jsme velice spokojeni, především se službou Hlídací pes, kterou využíváme ke sledování změn u našich obchodních partnerů. Informace o změnách dostáváme denně e-mailem, tudíž nám nemůžou uniknout podstatné informace.."

Ing. Kamil Konečný - obchodní ředitel ve firmě AKUTERM SKLO a.s.
"V poslední době jsem velice častým uživatelem a navíc nadmíru spokojený uživatel. Největší přínos vidím v tzv. "Hlídacím psu", kdy jsme bezodkladně informování o jakékoliv změně u našich odběratelů, resp. firem, které máme zadány pod dohledem "psa". Nejvíce nám to pomohlo, co se týče včasného přihlášení do insolvenčního řízení a navíc můžeme sledovat majetkové, presonální změny našich odběratelů a včas na ně reagovat. Také oceňujeme zasílání informací o průběhu insolvenčního řízení či nahlížení do centrální evidence exekucí. Závěr: systém CESR mohu vřele doporučit."

David Morkus - jednatel ve firmě MORKUS Morava s.r.o. 
"Velice rád Vám chci poděkovat za výborný, profesioální a vstřícný přístup k zákazníkovi (škoda, že to tak nefunguje všude). Celkově je váš systém velice dobře zpracovaný, tak se mi těžko říká, co je největší přínos. Ale vzhledem k tomu, že jsme nevyužívali adresář firem, tak je to právě on."

Ing. Josef Papáček – jednatel ve firmě Farma Kaliště, s.r.o.
"Systém CESR využívám téměř pět let a jsem velmi spokojen. Díky přehledným ratingovým kartám mám okamžitě přehled o stavu současných i potencionálních obchodních partnerů. Velmi oceňuji také službu hlídacího psa, která hlídá vytipované firmy a při jakékoli změně sytém zašle vygenerovanou zprávu emailem. O firmách je navíc v databázích mnoho informací, které mi pomáhají v rozhodování, zda s firmou obchodovat či ne. Zkrátka jsem s tímto systémem velmi spokojený a vřele ho doporučuji."

Jitka Bednářová – jednatelka ve firmě DRAKEM, s.r.o.
"Používáním systému CESR jsme zásadně omezili poskytování svých služeb „neplatícím“ klientům. Na jednom místě a velice jednoduše teď zjistíme, ještě před uzavřením obchodu, solidnost partnera. Velice chválím přehlednost a jednoduchý způsob ovládání systému, možnost rychlého ratingu, což by při nahlížení do jednotlivých rejstříků zabralo spoustu času. Oproti jiným nabízeným produktům tohoto charakteru, které jsme měli možnost srovnat, oceňuji u CESR „křížové kontroly“ a širokou nabídku možností – vše na jednom místě. Moc děkuji za tip – přidat si do hlídacího psa i vlastní firmu, takto máme zavčas možnost zjistit, zda jsme se třeba neoprávněně ocitli mezi nějakými dlužníky a vůči komu, a tak včasně reagovat."

Martina Gieselová – jednatelka GRM Systems s.r.o. 
"Systém CESR shledáváme pro naši společnost velmi užitečným z důvodu:
Sledování změn u našich stávajících zákazníků a dodavatelů, tj. jsme neustále v obraze o tom, co se děje. Rozhodování o poskytnutí splatnosti zákazníkům na základě CESR ratingu, máme vyzkoušeno, že to funguje, tj. firma s dobrým ratingem pohledávky uhradí včas. Systém je pravidelně aktualizován a vylepšován, máme vždy aktuální informace o novinkách."

LE & CO Ing. Jiří Lenc, s.r.o. Ivana Burdychová, Manažer divize Ekonomika a majetek
"
Systém CESR nám velmi dobře pomáhá při zjišťování insolvenčního řízení našich odběratelů. O vstupu dlužníka do insolvence se tak dozvíme bez jakéhokoliv průtahu a velmi jednoduše - obdrženou e-mailovou zprávou. Přihlášku do insolvenčního řízení můžeme pak vždy pohodlně podat v řádném termínu.Stejně tak můžeme potom sledovat průběh insolvenčního řízení."

Alena Chvojková - oddělení pohledávek ve firmě Auto Palace Spořilov, s.r.o.  
"Chtěla bych poděkovat společnosti za nastavení systému.  Jsme s ním plně spokojeni. Již několikrát nám hláška ze systému zachránila naše finance".

Mgr. Jana Paulerová - ředitelka firmy GMV Martini CZ, s.r.o.  
"Se službami CESR jsem velmi spokojená. Velký přínos vidím ve službě rating firem a hlídací pes. Služby CESR nám  pomáhají při ověřování ekonomické stability a důvěryhodnosti obchodních partnerů."

Ing. Jaroslav Mazal - obchodní ředitel ve firmě DETA, spol. s.r.o.  
"Nejvíce nám systém CESR pomáhá při prověřování nových zákazníků – ratingové karty. Hlavně kvůli prověřování ratingu firem jsme zákazníci systému. Samozřejmě nám pomáhá i hlídací pes pokud nastane nějaká změna u našich stálých obchodních partnerů – dostanou se do úpadku, změní se majitel apod. Ve dvou případech nás na problémy hlídací pes upozornil."

Simona Huslíková - ekonom GRD servis, s.r.o.  "Systém CESR je pro naši společnost velice nápomocný při vyhledávání a sledování aktuálních informací o obchodních partnerech prostřednictvím ratingových karet. Velkým přínosem pro mzdovou agendu je i možnost nahlížení do centrální evidence exekucí."

David Sklenář - vedoucí obchodního oddělení firmy STAP, a.s.  
"V minulosti jsme vyzkoušeli různé pokusy, jak odhalit předem neefektivní firmy, ale CESR nabízí jednoznačně nejlepší a uživatelsky nejkomfortnější systém. Ideální je tzv. Hlídací pes, kde vytipované firmy jsou hlídány automaticky a při jakékoliv změně systém vygeneruje zprávu a pošle e-mailem. O každé firmě je v databázi hodně informací, takže si můžeme detailně rozebrat firmu, jak si vedla v minulosti, jak si vede v současnosti atd."

Petr Černý - jednatel firmy AC ALIMAX, s.r.o.  
"Pomohl nám obecně vyvarovat se nespolehlivých zákazníků a následného dopadu jejich platební morálky na naši firmu. Velké pohodlí je potom upozornění e-mailem, že v tom nemusím denně ležet a kontrolovat."

Daniel Šabat - obchodní ředitel společnosti RIM CZ, s.r.o.  
"Systém CESR používáme na monitorování bonity našich obchodních partnerů v České Republice. Využíváme hlavně službu CESR rating, která se nám velmi osvědčila při stanovování hodnoty dodavatelského kreditu, který můžeme poskytnout svým odběratelům." 

Jindřich Pospíchal - předseda Zemědělského družstva Sedlejov  
"Systém CESR nám umožňuje zlepšit možnosti prověřování firem ještě před uzavřením obchodu – můžeme se řídit nejen podle ratingového systému, ale také dle celé řady užitečných údajů. U tohoto ratingu kontrolovaných partnerů oceňujeme rychlé ověření, kde jsou na první pohled zřetelné potencionální problémy – ať již jde o průběh insolvenčních řízení, platební morálku, nespolehlivost plátce DPH, obraty za uplynulá období atp. Jedním slovem – spokojenost." 

Patricie Theven - rozpočtář, projektant společnosti Elmoz Czech, s. r. o.  
"Systém CESR využíváme již déle než rok a díky jeho přehledným ratingovým kartám máme okamžitý přehled o aktuálním stavu našich stávajících i potencionálních obchodních partnerů. Ratingové karty se pro mě staly kvalitním nástrojem při rozhodování o výši předem požadované zálohy za námi poskytované služby a montáže. Díky jednoduchosti systému se k těmto informacím dostávám snadno a rychle." 

Pavel Smilek - jednatel společnosti LEASYN, s. r. o.  
"Systém CESR se nám osvědčil jako základní, rychlý a spolehlivý nástroj pro prověření kondice potenciálních obchodních partnerů před započetím vážnějších jednání. Obsluha tohoto systému se stává po krátkém zácviku jednoduchou, jeho struktura je logická a komplexní, všechny základní údaje o firmách na jednom místě." 

Václav Bače - jednatel společnosti JVB ENGINEERING s. r. o.  
"Systém CESR používáme v naší firmě od roku 2014.  Díky automatickým zprávám o vybraných obchodních partnerech jsme téměř on line informováni o jejich  změnách v obchodním rejstříku. Další důležitá funkce, kterou využíváme je zjištění ekonomické bonity  nových i stávajících zákazníků pro snížení obchodního rizika. Systém CESR  je  pro nás při ekonomických rozhodovacích procesech přínosem." 

Alena Nalepová - jednatelka společnosti PELAN ÚČTO s. r. o. 
"Jsem ráda, že mám možnost kontroly firem na jednom místě. Moc mi to pomáhá i vzhledem k mým klientům, kteří si u mně ověřují solidnost svých klientů. Velkým přínosem jsou ratingové karty. Ještě jednou děkuji." 

Petr Jánský - jednatel společnosti STAVEBNINY A ATELIÉR FASÁD, s. r. o. 
"Systém CESR používáme několik let. Jeho ratingové karty využíváme k informacím o odběratelích, kteří chtějí bezhotovostní odběr. Již několikrát jsme museli takového zákazníka odmítnout právě kvůli nízkému ratingu. Kromě toho úspěšně používáme hlídacího psa, který nám podává rychlé informace o změnách v hospodaření a i legislativě u vybraných odběratelů. U problematických zákazníků z období před zakoupením systému sleduje za nás CESR všechny změny v insolvenčních a exekučních řízeních. Systém má i několik dalších funkcí, které zatím využíváme jen málo nebo vůbec.CESR mohu každému doporučit." 

Michael Dvořák - jednatel společnosti D & V technika s. r. o.
"Systém CESR.cz nám velmi pomohl a přináší nám takřka každodenní podporu naší práce. Jsme obchodní firma a často musíme řešit problém, zda umožnit klientovi nákup na fakturu. Solidního klienta bychom neradi urazili, ale také bychom neradi naletěli klientům, kteří nejsou schopni dostát svým závazkům. V tom nám vynikajícím způsobem pomáhají ratingové karty. Často  také používáme prokliky do různých rejstříků a křížová porovnání osob, abychom zjistili kompetentnost osob zastupujících danou firmu. I naši klienti jsou často zaujati tím, co o nich CESR vypovídá  a často se setkáváme s prosbou o vytištění ratingové karty."
 

David Zimand - FM ČESKÁ, s. r. o.
"Největší přínos systému CESR pro naše podnikání spatřujeme v komplexnosti informací o daném subjektu na jednom místě (obchodní rejstřík, údaje o plátci DPH,..). Po vyhledání společnosti máme ihned k dispozici celkové hodnocení pomocí CESR ratingu, který nám poskytne jasnou informaci o tom, jaké má hledaný subjekt postavení na trhu. Velmi oceňujeme i možnost křížové kontroly, která nám poskytne údaje o účasti osob v jiných společnostech a případných vztazích mezi nimi, které mohou mít vliv na naše podnikání. Celkově je systém CESR velmi uživatelsky vstřícný a přehledný."

Romana Drápalová - head accountant společnosti Kollmorgen, s. r. o.
"Za uplynulou dobu co  systém CESR využíváme, jsme si navykli ho denně využívat ke všem dostupným kontrolám. Je pro nás neocenitelným pomocníkem pro zjišťování stability, osvědčení a registrací pro naše dodavatele i zákazníky. Nyní jsme s nastavením systému, kdy dostáváme denní sumáře o našich klientech, plně spokojeni."

Jan Vaculík - hlavní účetní společnosti BACHL, spol. s r. o.
"Na systému CESR si cením jeho stabilitu, rychlost informací, možnost rychlé změny při sledování vybraných společností, přehledné získávání informací z ostatních veřejných rejstříků, nabídku hodnocení dle ustálených ekonomických ukazatelů v rámci ratingové karty společnosti, možnost výběru pro volbu z evidence exekucí až na „občana“. To jsou nabídky systému, které využívá naše společnost nejvíce. Důležité je pro nás i ustálený vzhled systému CESR, tím myslím jeho zobrazování na monitoru uživatele, který se po dobu našeho přístupu do systému téměř nezměnilo a umožňuje nám tím dobrou orientaci při vyhledávání požadovaných informací. Za téměř pětileté užívání systému CESR můžeme vyslovit jen uznání a spokojenost."

Mgr. Martina Kohelová – odbor fakturace a pohledávek firmy Pražská plynárenská, a.s. 
"CESR oceňujeme jako velice užitečný nástroj pro monitoring našich obchodních partnerů. Především využíváme služby Hlídacího psa a ratingu. Potencionální rizikové stavy subjektů (insolvence, exekuce apod.) jsme díky CESRu schopni odhalit včas. Přínosy systému též spatřujeme v jeho rychlosti, jednoduchosti a přehlednosti."

Pavel Pustějovský - jednatel společnosti STAMIEL LOGISTIC s.r.o. 
"Se systémem CESR jsme velmi spokojeni. Využíváme jej převážně ke kontrole nových zákazníků – ratingové karty a křížovou kontrolu osob. Dále pak využíváme  náhledy do centrální evidence exekucí a funkci „Hlídací pes“. Výhodou systému CESR je to, že všechny dostupné informace o společnostech jsou k dispozici na jednom místě a není potřeba je složitě vyhledávat. To znamená úsporu času a okamžitý přehled o prověřované společnosti. Velmi dobře funguje i klientská podpora. Doporučujeme všem."

Pavel Kuchta – ředitel společnosti EKO Pardubice s. r. o.
"V roce 2015 jsme začali používat systém CESR. Jako výrobní firma máme v adresáři jak stálé, tak nové, nám neznámé firmy, které s námi spolupracují jednorázově na konkrétní akci. Stálé zákazníky máme zavedeny v adresáři funkce HLÍDACÍ PES a víme tedy okamžitě o případných změnách stavu těchto firem. U nových firem se nám osvědčuje funkce CESR RATING. Ta nám pomáhá ihned a kdekoliv zjistit důležité informace nejen o platební morálce potencionálních zákazníků.  Na základě výsledků z CESR RATINGU postupujeme s nastavením smluvních podmínek. U tohoto systému také oceňuji jeho jednoduché intuitivní ovládání, které po krátkém školení zvládne každý."

Zdeněk Švejda - LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.
"Systém CESR má pro naši společnost největší přínos při využívání hlídacího psa u přidaných problematických společností. Dále určitě okamžitý náhled ratingu společnosti, se kterými případně uzavíráme nové smlouvy."

Luděk Špiner – controller ve společnosti Mondi Bags Štětí a. s.
"Systém CESR nám poskytuje cenné informace o nových i stávajících zákaznících. Výhodu shledávám v tom, že během chvilky získám základní přehled o odběrateli, jeho ekonomické situaci a potenciálním riziku. Se službou Hlídací pes odpadá sledování stávajících zákazníků, zda se nedostali do insolvence a také změn v insolvenčním a obchodním rejstříku.“

Jaromír Janáček - jednatel společnosti Prefa Hubenov s. r. o.
"V systému CESR vyhledávám především rating u firem, se kterými buď začínáme spolupracovat anebo u kterých zjistíme nějakou negativní změnu. Na základě výsledků se rozhodujeme, jak dále pokračovat ve spolupráci. Druhou využívanou oblastí je Hlídací pes, velkou výhodou je automatické upozorňování na změny v rejstřících.“

Božena Dědičová -  ekonom společnosti TISK KRÁSNÁ LÍPA, spol. s r.o.
"Systém využíváme především k prověřování nových zákazníků a kontrole zákazníků, kteří mají problémy s dodržováním platebních termínů. Přínosem jsou ratingové karty a náhledy do centrální evidence exekucí."

Tereza Suchomelová – účetní společnosti JONAS SPEED s.r.o.
"Program CESR nám přináší největší přinos při ověřování nových zákazníků a jejich platební morálky. Dále ho využíváme k zjištění insolvencí u firem, které se staly našimi dlužníky. Služba hlídací pes nás upozorňuje na veškeré změny, které u firem nastanou, a tím můžeme zahájit včasné řešení pohledávky. Z výše uvedených důvodů program CESR doporučuji."

Lubor Švehla - jednatel společnosti UNIPROX, spol. s r. o.
"Služba CESR mi nejvíce pomáhá v oblasti hlídacího psa na stávající zákazníky, hlavně hlídání firem v insolvenčním řízení. Hned vidím změnu, ke které došlo jak v obchodním tak i v insolvenčním rejstříku. Už nikdy bych nepodepsal kupní smlouvu s novým subjektem bez prověření jeho ratingu. Od doby, kdy jsem začal používat tuto službu, nemám potíže s neplatiči. Taktéž u nových obchodních partnerů si prověřuji křížovou kontrolou napojení na jiné firmy. Pro obchodování jsou to velice cenné informace."

Zdeněk Pernica  - pracovník vnitřního auditu firmy ELTE, s. r. o. 
"Službu CESR využíváme od roku 2013. Službu používáme hlavně k zjišťování ratingu u nových zákazníků a současně také monitorování těch stávajících, v návaznosti na rating provádíme kontrolu zveřejněných účtů společností v registru DPH. Systém nám denně hlídá změny v obchodním rejstříku (zahájení insolvenčních řízení, konkursů, úpadků a likvidací, …) u téměř 30 zákazníků, což nám šetří čas i peníze. Velmi užitečná služba je také křížová kontrola, kde během velmi krátké doby jsme seznámeni s propojením osob v dalších společnostech, jejich vazbami a vztahy. Se službou CESR jsme velmi spokojeni a můžeme tuto službu doporučit i ostatním podnikatelům. Díky jednoduchosti a funkčnosti systému se k těmto informacím dostáváme snadno a rychle."

Jorge Truffin - jednatel společnosti UTILCELL, s. r. o.
"Naše společnost využívá informací ze systému CESR za účelem prověření nových klientů. Jedná se o zdroj informací pro ověření bonity nového klienta a nastavení korespondujících platebních podmínek. Systém je díky aktualizovaným informacím, a propojení finančních a obchodních informací, maximálně využitelný. Jedná se o kvalitní nástroj pro každodenní práci obchodníků a finančních pracovníků ve firmách."

Petr Pecháček – předseda dozorčí rady - Markland Kotva a. s.
"Systém CESR využíváme již několik let a je již stabilní součástí scoring procesů v naší společnosti k pravidelným kontrolám a analýzám dodavatelských i odběratelských firem. Důležitá je možnost křížové kontroly, bez které není možné zejména nově vzniklé společnosti dostatečně zhodnotit. U pravidelných a dlouhodobých partnerů máme nastavenu funkci Hlídací pes, pro automatizaci přísunu informací."

Veronika Scheinerová - pronájem nákladní techniky - TIRBAZAR Martin Oberfalcer
"Systém CESR, nám pomáhá při prověřování firem, kterým pronajímáme nákladní auta. Jsem se systémem spokojená, mám přehled o firmách, se kterými spolupracujeme. Hlídací pes mi  hlídá, zda  konkrétní firma, nespadla do insolvence atd.“

Josef Papáček - jednatel - Farma Kaliště, s.r.o.
"Se systémem CESR jsem velmi spokojen. Nejen, že jej využívám ke kontrole nových partnerů, ale také jsem pomocí hlídacího psa každý měsíc informován o změnách v registrech u svých pravidelných odběratelů. Plně funkční a úplný adresář firem mi pomáhá při mé každodenní administrativě. Systém CESR mohu doporučit všem, kteří chtějí mít jistotu a přehled o svých obchodních partnerech.“

Jan Stehlík, Deloitte Česká republika
"Využíváme systém CESR převážně pro podporu vymáhání pohledávek. Pracujeme s CESR ratingem – vymáhání pohledávek je pak zejména u klientů se zhoršujícím se ratingem vedeno důrazněji. Dále pracujeme se změnami v insolvenčním rejstříku. Díky programu Hlídací pes máme informaci o případném zahájení insolvenčního řízení včas a můžeme provést nezbytné kroky související s insolvenčním řízením. Na rating se díváme i u nových klientů při domlouvání platebních podmínek."

Eva Vlčková, VaP Bransouze, spol. s r. o.
"Nejpřínosnější je pro nás služba Hlídací pes, která umožňuje sledovat změny u našich obchodních partnerů v obchodním rejstříku a hlídat, zda se nedostali do insolvence. Podle získaných informací se dále rozhodujeme, jaké stanovisko k jednotlivým firmám zaujmeme."

Ivana Švecová, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s. r. o.
"Oceňujeme jednoduchost vyhledávacího systému a provázanost informací s dalšími zdroji. CESR využíváme v různých fázích uzavření kontraktu: Ověřujeme rating nových potenciálních zákazníků ještě před uzavřením smluv, také prověřujeme a hlídáme informace o tzv. problémových zákaznících. A v neposlední řadě využíváme program Hlídací pes u našich dlužníků."

Jaroslav Široký, Wotan Forest, a. s.
"Za nejpřínosnější ze služeb systému CESR považuji program Hlídací pes. Využíváme ho poměrně intenzivně, neboť je zdrojem opravdu užitečných dat. I proto jsme se po několika měsících užívání systému CESR rozhodli navýšit svůj tarif, abychom mohli prověřovat větší množství subjektů. A šlo o krok správným směrem."

Jan Vomočil, Dřevocentrum CZ, a. s. 
"CESR je pro nás cenný nejen tím, že zpracovává ekonomické a jiné informace v aktuální době. Je přínosný i tím, že za rok práce s ním jsme nezaznamenali žádné problémy s vyhledáním byť i nejmenšího partnera. Nejvíc si lze cenit dvou faktorů. Za prvé křížové kontroly (pomocí níž jsme se několikrát vyhnuli fakturaci firmě, která měla dobrý rating, ale její statutární zástupci měli komplikovanou minulost), za druhé Hlídacího psa."

Lubor Motejlek, M & K, stavební servis spol. s r. o.
"S využíváním služeb systému CESR jsme maximálně spokojeni, především pak s fungováním programu Hlídací pes. Díky němu jsme mj. již ve dvou případech byli upozorněni na nutnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení."

Karolína Mičíková, COBRA TRANSPORT, s. r. o.
"To, co v systému CESR hledám, tam vždy najdu."

Tomáš Menšík, MenSeek s. r. o.
"Adresář firem nám umožňuje rychle vyhledávat společnosti, zejména podle právní formy, oboru a regionu. Oceňujeme, že čerpá z oficiálních registrů, neradi se spoléháme na placené komerční katalogy. Postupně, jak se objevují konkrétní obchodní příležitosti, přichází u nás na řadu též hlavní nástroj systému: prověřování ekonomických subjektů Hlídacím psem."

Jiří Palička, Repas Jičíněves 
"Systém CESR funguje perfektně. Zadal jsem dlužníka do registru a ihned po zavolání, že je nahlášený v systému CESR, mi zaplatil. Vaši službu doporučuji dále, již jsem kontaktoval svého známého."

Petr Šimr, MEDIA MARKET s. r. o.
"CESR mi umožňuje včas rozpoznat nedůvěryhodné zákazníky a je pro mě i mé zaměstnance kvalitním nástrojem pro rozhodování o způsobu úhrady námi poskytovaných služeb. Nejzajímavější službou je pro mě křížová kontrola, díky níž mohu zkontrolovat provázanost firem a osob a ověřit, zda stejní lidé nefigurují v jiných zadlužených firmách."

Miloslav Borek, BO-IMPORT s. r. o.
"Za nejpřínosnější považuji program Hlídací pes. Zadáme si sem firmy, nastavíme pravidla, při jaké změně nám mají chodit zprávy, a nemusíme se o nic starat. Už se mi párkrát stalo, že jsem si především ze zvědavosti přidal nějakou společnost do Hlídacího psa, a za pár měsíců se potvrdily moje domněnky, že s ní není všechno v pořádku."

Pavel Zteiskar, DPU REVIT s. r. o. 
"Váš systém objevil velmi zajímavou věc. U jednoho z obchodních partnerů jsme zjistili, že se nachází v insolvenci. Situace sice byla ve fázi za "pět minut dvanáct", avšak díky systému CESR se nám podařilo zachránit našim klientům nemalé peníze. Velmi se mi líbí také aplikace Hlídací pes, která mě vždy upozorní na změny v rejstříku u mých partnerů."

PhDr. Marie Slámová, daňový poradce
"Se systémem CESR mám po několika měsících užívání velmi dobré zkušenosti, zejména s hlídáním insolvenčního rejstříku a změn v živnostenském rejstříku. CESR je rychlý, uživatelsky příjemný a především v době zpracovávání daňových přiznání poskytuje všechny potřebné informace o změnách u klientů na jednom místě."

Petr Kimmer, Procházka, a. s.

"CESR využíváme denně. Ať už pasivně, kdy nám do mailu chodí aktuální zprávy o sledovaných společnostech, nebo aktivně při prověřování nových i stávajících obchodních partnerů. V poslední době též používáme adresář firem – abecední databázi společností – pro aktivní vyhledávání nových zákazníků. A co na systému CESR oceňujeme? Přehlednost, příjemné uživatelské prostředí a on-line přístup odkudkoli."

více

Výběr z našich klientů

Služby systému CESR prezentuje Sofis partner na vzdělávacích i společenských akcích v celé České republice. Patří mezi ně např. workshopy, odborné i byznys konference (mj. pořádané přední tuzemskou vzdělávací agenturou top vision či vydavatelstvím Economia), různé podnikatelské semináře nebo akce hospodářské komory. Mezi spokojené uživatele systému CESR již patří např.: 

3M Česko, spol. s r. o.
AERO Vodochody AEROSPACE a. s.
AC DODÁVKY, s. r. o.
ALCOMA, spol. s r. o.
AWT Rekultivace, a. s.
Coca-Cola HBC Česká republika
Deloitte Advisory s. r. o.
Dřevocentrum CZ, a. s.
European Data Project s. r. o.
Federal-Mogul Friction Products a.s.
FULGUR BATTMAN, spol. s r.o.
Hošek Motor a. s.
Hotel Jalta, a. s.
JT International spol. s r. o.
KERAMIKA SOUKUP a. s.
Kollmorgen, s. r. o.
KOMA MODULAR s. r. o.
L & M nápoje s. r. o.
LE & CO  - Ing. Jiří Lenc, s. r. o
Mondi Bags Štětí a. s.
PAPERA s. r. o.
Podravka-Lagris a. s.
Pražská plynárenská, a. s.
SVĚT OKEN s. r. o.
TERM, spol. s r. o.
TRANS - SPEDIT s. r. o.
Ultra premium Brands s. r. o.
VEBA, textilní závody, a. s.
WÄRME, spol. s r. o.
Wotan Forest, a. s.