Služby

Systém CESR

Společnost Sofis partner se primárně zaměřuje na provozování, vývoj a prodej on-line systému CESR – Czech Economic Subjects Rating. Aplikace je klientům dostupná na webových stránkách www.cesr.cz.

Hlavní poslání systému představuje ochrana podnikání uživatelů před nespolehlivými obchodními partnery. CESR dokáže vyhodnotit relevantní informace ekonomického charakteru o odběratelích, dodavatelích i konkurenci, dlouhodobě hlídat změny v rejstřících a registrech a upozornit na ně klienta pomocí e-mailu.

Tím vším CESR přispívá k tomu, aby se jeho uživatelům snížil počet pohledávek po splatnosti na minimum a aby se vyhnuli  např. druhotné platební neschopnosti.

více na www.cesr.cz

Proč prověřovat své partnery?

V každé zemi podnikají firmy poctivé i nepoctivé, schopné i neschopné, perspektivní i neperspektivní. Rozlišit, kdo do jaké kategorie patří, však není jednoduché. A přitom jde o jeden z nejdůležitějších aspektů podnikání – nikdo přece nechce spolupracovat s "partnerem", který ho přivede na pokraj krachu.

Rostoucí počty pohledávek po splatnosti, zpožďující se termíny úhrad závazků, stále vyšší počet insolvencí, úpadků, likvidací, ale i další povinnosti ověřovat obchodní partnery ukládané státem ukazují, jak je potřebné systematické prověřování společností. Nakonec každý subjekt, který má problémy, byl někdy dříve seriózní. A pouze promyšlená prevence, zdravá obezřetnost a důsledná kontrola partnerů vás dokáže před uvedenými potížemi ochránit.

více na www.cesr.cz

Další informace ke stažení

Brožura o systému CESR         
Prezentuje filozofii systému, výhody plynoucí z jeho pravidelného používání, všechny služby a jejich praktický přínos.

Brožura s komiksem o systému CESR
Flashový komiks převedený do tištěné podoby. I zde se můžete přesvědčit, že "Důvěřuj, ale prověřuj!" platí.

Flashový komiks
Jak může používání systému CESR zachránit vaše podnikání? To vám ukáže animovaný komiks.

Uživatelská příručka
Návod na užívání systému CESR: podrobný postup při používání všech funkcí, tipy pro náročnější.

Animace CESR
Animace vám rychle a atraktivní formou představí služby systému CESR.