Novinky

Co je důležité vědět o exekuci v podnikání?  9.1.2019

Co je důležité vědět o exekuci v podnikání?

Podnikáte,  nedaří se vám a byla na vás vypsána exekuce? Podívejte se s námi na malý přehled toho, zdali můžete podnikat v exekuci a co všechno vám může v takové situaci exekutor zabavit. Ujasníme si, jak vlastně taková exekuce může vzniknout. Nejdříve musí být věřitelem odeslán návrh na nařízení exekuce rovnou k soudu. Pokud soud návrh schválí, dlužník bude s touto skutečností obeznámen prostřednictvím pošty.

Zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění v insolvenci  29.12.2018

Zpětvzetí práva na uspokojení ze zajištění v insolvenci

Postavení zajištěných věřitelů v insolvenčním řízení je obecně výhodnější, jelikož se jejich pohledávky uspokojují ze zpeněžení zajištění. To v případě nemovitostí začasto bývá jediný hodnotný majetek dlužníka. Za určitých okolností však může být pro zajištěného věřitele výhodnější jeho pohledávku přihlásit jako nezajištěnou. Například při oddlužení se zajištění věřitelé uspokojují jen z výtěžku zpeněžení zajištění. Část zajištěné pohledávky se neuspokojuje spolu s ostatními pohledávkami.

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury  19.12.2018

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury

Jedním ze základním lidským právem, je právo na přístup k informacím o činnosti veřejné správy či šířeji veřejné sféry. Jedná se o základní právo zakotvené jak na české ústavní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Obsahově blízkou oblastí práva jsou pak pravidla pro další využití informací veřejného sektoru, která jsou na unijní úrovni upravena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17.11.2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru.

Nová pravidla pro odpočitatelnost výpůjčních výdajů  9.12.2018

Nová pravidla pro odpočitatelnost výpůjčních výdajů

Novou úpravu pravidel pro odpočitatelnost tzv. výpůjčních výdajů (tj. finančních výdajů, typicky úroků z úvěrů, zápůjček, dluhopisů či jiných výdajů na finanční nástroje, "Výpůjční výdaje") na úrovni práva Evropské unie zavádí směrnice Rady EU proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive) č. 2016/1164 (dále jen "Směrnice"). Doposud upravoval ZDP omezení prostřednictvím tzv. pravidel nízké kapitalizace.

Česko má nejlepší rating mezi postkomunistickými zeměmi  29.11.2018

Česko má nejlepší rating mezi postkomunistickými zeměmi

Z aktuálního přehledu ratingových hodnocení vyplývá, že Česká republika patří se svým ratingem na úroveň zemí jako je Belgie nebo Velké Británie. Pouze deset unijních zemí má lepší průměrné hodnocení agentur z tzv. "velké trojky", tj. Moody´s, Standard and Poor´s a Fitch Ratings. Nejlépe jsou na tom Dánsko, Německo, Nizozemsko, Švédsko a Lucembursko. Před ČR jsou v žebříčcích ještě Rakousko, Finsko, Francie, Belgie a Británie.

1 ... 3 4 5 6 [7/33] 8 9 10 11 ... 33