Zákon o ochraně oznamovatelů nabývá účinnosti 9.8.2023 | 0:09

Zákon o ochraně oznamovatelů nabývá účinnosti

Dne 1. srpna 2023 nabývá účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon transponují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

Zveřejněno na portále: www.businessinfo.cz