Vymírají v Česku podnikatelé? 19.6.2019 | 0:39

Vymírají v Česku podnikatelé?

Podle analýzy se zájem o podnikání u starších lidí snižuje. Příčinou však může být větší zájem o zakládání společností s ručením omezeným nebo menší atraktivita takzvaného švarcsystému pro zaměstnance ve vyšším věku. Zájem o podnikání v Česku roste. Díky prosperitě ekonomiky loni začalo podnikat téměř 59 tisíc lidí. S přihlédnutím k tomu, že necelých 46 tisíc osob své podnikání naopak ukončilo, je čistým výsledkem nárůst počtu fyzických osob podnikatelů čítající 13 tisíc hlav. Kromě přírůstku v počtu podnikatelů je příznivým znakem také věková struktura nových živnostníků. Celá polovina z nich totiž spadá do věkového pásma 18 až 30 let. Jestliže podnikatelé jsou motorem ekonomiky, pak ti mladí zvlášť. Disponují jistým životním elánem a dynamikou a ochotněji riskují, jelikož ještě nemají tolik životních závazků. Na druhou stranu jim chybí zkušenost a rozhled. Varovný je úbytek nových podnikatelů ve všech dalších věkových skupinách.

 Zveřejněno na portále: www.businessinfo.cz