Teorie a praxe uplatňování a uspokojování prioritních pohledávek v konkursu 29.10.2022 | 0:09

Teorie a praxe uplatňování a uspokojování prioritních pohledávek v konkursu

Obecně k prioritním pohledávkám. Insolvenční řízení řeší uspokojení pohledávek věřitelů v okamžiku, kdy majetková podstata neposkytuje dostatek likvidity pro uspokojení všech pohledávek. Zákonodárce stanovuje pravidla, podle kterých jsou pohledávky věřitelů uspokojovány, přičemž však všechny pohledávky nebudou uspokojeny zcela. Spolu s tímto předpokladem pak ve většině jurisdikcí zákonodárce (s různými motivy) stanovuje prioritu některých typů pohledávek před jinými, čímž je princip par conditio creditorum ve své podstatě popírán.

 

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz