Sjednání informačních povinností dlužníka v úvěrové smlouvě 28.2.2019 | 0:55

Sjednání informačních povinností dlužníka v úvěrové smlouvě

Jedním z obvyklých ujednání v úvěrových smlouvách bývá povinnost dlužníka pravidelně informovat věřitele o své hospodářské situaci, a to předkládáním účetních výkazů či jiných přehledů o závazcích a pohledávkách dlužníka a jejich vývoji. Uvedené jistě naplňuje požadavky na obezřetnost věřitelů při poskytování úvěrů a jejich snahu minimalizovat rizika spojená s nesplácením poskytnutých úvěrů, zejména z důvodu zhoršení ekonomické situace dlužníka. Stejně tak se jeví pro věřitele výhodné (předčasné) splacení dluhu v případě, že se dlužníkova ekonomická situace zhorší. Tato výhodnost však může být pouze zdánlivá. V případě úpadku dlužníka se totiž takový věřitel vystavuje riziku žaloby insolvenčního správce na neúčinnost splacení dluhu jako zvýhodňujícího právního úkonu dlužníka.

Zveřejněno na:www.epravo.cz