Reverse charge: Účinný nástroj proti podvodům? 29.8.2021 | 0:10

Reverse charge: Účinný nástroj proti podvodům?

Reverse charge u daně z přidané hodnoty (DPH) má být efektivním nástrojem proti daňovým únikům a karuselovým podvodům. Jde o přenesení daňové povinnosti z dodavatele na toho, kdo nakupuje zboží či využívá služby. DPH tedy platí odběratel. Plošné použití reverse charge pro všechna plnění (v rámci platby DPH) přesahující limit 17 500 eur už Evropská unie povolila, ačkoli se v zemích sedmadvacítky nevyužívá. Česko mělo o tuto výjimku eminentní zájem. Vláda Andreje Babiše chtěla systém zavést od července 2020, nakonec to ale nestihla. „Aktuálně platí přenesení daňové povinnosti v České republice jen v některých případech, které definuje zákon o DPH. V této oblasti byl v minulých letech několikrát novelizován,“ prozrazuje právník Jiří Koukal. V roce 2021 se tuzemské reverse charge týká nákupů zlata, pořízení nemovitostí, stavebních a montážních prací.

Zveřejněno na portále: www.businessinfo.cz