Přípustnost uzavření smíru v incidenčních sporech 29.11.2019 | 0:55

Přípustnost uzavření smíru v incidenčních sporech

V insolvenčních řízeních je poměrně častým jevem, že účastníci řízení incidenčních sporů mají zájem ukončit soudní spor dohodou, která by byla výhodná pro obě strany sporu. V praxi zejména soudů prvních stupňů nebyla řešena tato situace jednotně. Některé soudy smír schvalovaly bez váhání, jiné z obavy před negativně komunikovaným stanoviskem jednoho z vrchních soudů nechtěly smír schválit vůbec, popř. s výhradami k němu nakonec přistoupily. Na odborných seminářích věnovaných incidenčním sporům k této otázce zazníval ze strany soudců Nejvyššího soudu poměrně jasný závěr, že je možné vypořádat incidenční spor vyvolaný odpůrčí žalobou jak před zahájením řízení, tak i později soudním smírem. V oblasti insolvenčního práva nebyla uvedená otázka dosud explicitně řešena žádným rozhodnutím Nejvyššího soudu.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz