Pouze třetina faktur v České republice je zaplacena včas 28.8.2014 | 23:38

Pouze třetina faktur v České republice je zaplacena včas

Ačkoliv se platební morálka v České republice v posledních měsících o něco zlepšila, stále je pouze třetina faktur uhrazena včas a bez problémů. V průměru dostávají čeští podnikatelé peníze až 11 dnů po splatnosti své faktury. Nejhorší platební morálka v současnosti panuje v dopravě a stavebnictví, firmy v těchto odvětvích zaplatí faktury v průměru až 20 dnů po splatnosti. Naopak nejlépe platí společnosti ze zdravotnictví a školství: průměrně 6 dnů po splatnosti.

Platební morálku obchodních partnerů je potřeba neustále sledovat, protože právě díky ní lze odhalit případné problémy ještě dříve, než firmu skutečně postihnou. Jedním z nejúčinnějších preventivních nástrojů je systém CESR - Czech Economic Subjects Rating.