Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury 19.12.2018 | 0:49

Otevřené otázky práva na přístup k informacím ve světle aktuální judikatury

Jedním ze základním lidským právem, je právo na přístup k informacím o činnosti veřejné správy či šířeji veřejné sféry. Jedná se o základní právo zakotvené jak na české ústavní úrovni, tak na úrovni Evropské unie. Obsahově blízkou oblastí práva jsou pak pravidla pro další využití informací veřejného sektoru, která jsou na unijní úrovni upravena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Cílem této směrnice je harmonizovat právní úpravy v jednotlivých členských státech, aby veřejnoprávní subjekty, pokud zveřejňují informace, tak činily způsobem, který umožní další využití těchto dat (s jistou mírou zjednodušení lze říci, že informace mají být zveřejňovány ve formě tzv. open dat).

Zveřejněno na portále:www.epravo.cz