Dluhy na pojištění vyřazují firmy z veřejných zakázek 23.7.2014 | 8:11

Dluhy na pojištění vyřazují firmy z veřejných zakázek

Pro mnoho firem a živnostníků jsou veřejné zakázky významným zdrojem příjmů. Jednou z kvalifikačních podmínek pro účast na veřejné zakázce je i bezdlužnost na daních a zdravotním i sociálním pojištění. Když se firma nebo OSVČ dostane do finančních problémů a nemůže řádně platit měsíčně předepsané sociální a zdravotní pojištění, snadno se stane dlužníkem na povinném pojistném. Při neplacení povinného pojistného je nutné počítat i s předepsáním penále, které činí 0,05 % denně.

Pro účely získání veřejné zakázky se posuzují nejen dluhy na pojistném, ale i na penále. Někteří uchazeči o veřejnou zakázku mají např. dluh na penále na veřejném zdravotním pojištění, přičemž dlužné pojistné bylo doplaceno a v zákonné lhůtě podána žádost o prominutí penále. I v takovém případě však mají tito uchazeči dluh - o žádosti o prominutí penále se ještě nerozhodlo a na prominutí není právní nárok. 
Základní kvalifikační předpoklady, které musí splňovat dodavatel u veřejné zakázky, jsou uvedeny v § 53 zákona č. 137/2006 Sb.