Co nového přinese nařízení Evropské komise o opožděných platbách v obchodních transakcích? 9.11.2023 | 0:37

Co nového přinese nařízení Evropské komise o opožděných platbách v obchodních transakcích?

Evropská komise ("EK") v reakci na nejednoznačná ustanovení a nedostatečná preventivní a odrazující opatření zakotvená ve směrnici EP a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích, navrhuje přijmout přísnější a konkrétnější úpravu mířící proti neplatícím podnikatelům ve formě nařízení. V podrobnostech návrh nových pravidel rozebíráme v tomto článku. Nařízení o boji proti opožděným platbám v obchodních transakcích má v celém svém rozsahu nahradit výše zmíněnou směrnici.

 Zveřejněno na portále: www.epravo.cz