Bez dluhů už za tři roky. Věřitelé ale nedostanou skoro nic, varují experti 29.11.2022 | 0:04

Bez dluhů už za tři roky. Věřitelé ale nedostanou skoro nic, varují experti

Místo pěti let už za tři. Takhle rychlý by mohl být proces oddlužení, a to aniž by dlužník měsíčně splácel víc než nyní. Umožnit by to měla novela insolvenčního zákona, která se opírá o směrnici Evropské komise. Zkrácené oddlužení by se dle evropské směrnice mělo týkat pouze podnikatelů. Evropští zákonodárci tím chtějí sjednotit podmínky pro podnikání v celé EU. V Česku se ale plánuje zkrácení doby oddlužení pro všechny, tedy i běžné občany. Experti proto varují, že věřitelé budou nespravedlivě kráceni. Takto rychlé a levné oddlužení zároveň může demotivovat dlužníky, kteří své závazky poctivě splácejí, a v důsledku vést k narušení sociálního smíru. V průměru by vlivem novely dostali věřitelé splaceno o dvě pětiny méně než za stávající právní úpravy.

Zveřejněno na portále: www.idnes.cz