Založení firmy bude rychlejší a levnější 29.5.2015 | 13:07

Založení firmy bude rychlejší a levnější

Ministerstvo spravedlnosti v rámci programu elektronizace justice spustilo novou aplikaci, která umožňuje notářům provádět online zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. Náběh aplikace v již existujícím informačním systému probíhal od začátku května. Ministerstvo spravedlnosti v rámci programu elektronizace justice spustilo novou aplikaci, která umožňuje notářům provádět online zápisy do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků. Náběh aplikace v již existujícím informačním systému probíhal od začátku května.

Zapojením notářů jakožto alternativy k činnosti rejstříkových soudů se celý proces zápisu do veřejných rejstříků výrazně zjednoduší, zrychlí a bude dokonce i levnější. Od 1. května je totiž v účinnosti novela snižující soudní poplatky u zápisů prováděných notáři i o několik tisíc korun. Například poplatek za založení akciové společnosti činí u notáře     8 000 korun, zatímco u soudu 12 000 korun. Stejně tak vyjde levněji i založení společnosti s ručením omezeným, kde soudní poplatek u notáře je 2 700 korun, u soudu 6 000 korun. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán dále připomněl, že v souvislosti se zavedením možnosti provádění zápisů notáři by měla rovněž poklesnout administrativní zátěž rejstříkových soudů.

 

Zveřejněno na portále Justice.cz