Vztahy mezi managementem a vlastníky firem 19.11.2019 | 0:03

Vztahy mezi managementem a vlastníky firem

Vztahy mezi managementem a vlastníky firem jsou důležitou, a zároveň velmi citlivou otázkou. Na vzájemném vztahu je třeba neustále pracovat, tak, aby se firma úspěšně vyvíjela a rozvíjela v čase. Na jedné straně vlastníci firem zpravidla očekávají od managementu, aby vedl firmu (s jistou nadsázkou) jako „své dítě“, s loajalitou a řádnou péčí. V ideálním světě by se tak management měl řídit jeho pokyny a instrukcemi. Na druhé straně, i management by rád v mnoha případech ideálně takové pokyny (jakkoliv neznehodnocující jeho působení ve firmě či jeho schopnosti) obdržel, neboť by mu umožnily lépe pochopit a „navnímat“ další směřování firmy a myšlení jejího vlastníka. Stávající česká právní úprava s jistými omezeními umožňuje tyto pokyny vysílat oběma směry, tj. jak ze strany vlastníka firmy, tak ze strany managementu.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz