Relativní neúčinnost právních jednání zkracujících věřitele 19.1.2019 | 0:07

Relativní neúčinnost právních jednání zkracujících věřitele

Autor se v příspěvku zabývá relativní neúčinností (odporovatelností) právních jednání zkracujících věřitele a podrobněji se zaměřuje na Výhradu dovolání se relativní neúčinnosti ve smyslu ust. § 593 NOZ, a to jak z pohledu teorie, tak praktického použití toho právního instrumentu k ochraně práv věřitele. V úvodu vyjmenované instituty soukromého práva vystihuje z hlediska účelu jejich praktického fungování, aby došlo k objasnění jejich smyslu i pro případné čtenáře právní ne-profesionály, kteří tento institut znají buďto pouze okrajově, nebo vůbec..

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz