Právo musí být rozumné v každé době 29.9.2020 | 0:29

Právo musí být rozumné v každé době

Nezávislá skupina téměř dvou desítek právníků z praxe i akademické sféry působících v nejrůznějších oborech práva založila koncem května letošního roku názorovou platformu Rozumné právo. Jak již tehdy uvedla, jejím cílem je poskytnout odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších regulatorních opatření a zároveň sloužit i jako zásobárna podnětů pro jejich racionální implementaci v českých podmínkách, a to nejen po dobu, kdy budou přetrvávat následky epidemie Covid-19. Největší ohlasy a reakce zatím vyvolalo stanovisko na zjednodušení elektronických právních jednání, kde je vznesen požadavek, aby za určitých okolností mohl i prostý e-mail bez zaručeného podpisu splňovat náležitosti písemné formy. Odborníci to vítají jako přiblížení se realitě 21. století, ale jsou zde i obavy o možné zneužití.

Zveřejněno na portále: advokatnidenik.cz