Novinky DPH v oblasti e-commerce 19.11.2021 | 0:52

Novinky DPH v oblasti e-commerce

V rámci probíhajícího legislativního procesu by měla v nejbližších dnech vstoupit v účinnost novela zákona o DPH v oblasti e-commerce, která implementuje do české legislativy daňový balíček Rady Evropské unie. Tato novela s sebou nese významné změny v oblasti dovozu, přeshraničních obchodů v rámci Evropské unie a rozšiřuje využití zvláštního režimu jednoho správního místa. S účinností této novely dojde ke zrušení osvobození od DPH pro dovozy zboží s hodnotou do 22 EUR. K tomu, aby touto změnou nedošlo k výraznému nárůstu administrativní náročnosti, se zároveň zavádí nový zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, kde za příjemce zboží provádí vyměření DPH např. pošta nebo dopravce. Dále je možné využít pro vyměření DPH i rozšířený zvláštní režim jednoho správního místa. Tato změna bude mít přímý dopad na dovozy zboží drobné hodnoty zejména z e-shopů v USA a v Číně.

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz