Nová pravidla v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem právnických osob 30.5.2018 | 6:00

Nová pravidla v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem právnických osob

Novou úpravu pravidel pro odpočitatelnost tzv. výpůjčních výdajů (tj. finančních výdajů, typicky úroků z úvěrů, zápůjček, dluhopisů či jiných výdajů na finanční nástroje; „Výpůjční výdaje“) na úrovni práva Evropské unie zavádí směrnice Rady EU proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (Anti-Tax Avoidance Directive) č. 2016/1164. Účelem přijetí Směrnice bylo zejména zvýšení průměrné úrovně ochrany proti agresivnímu daňovému plánování v rámci vnitřního trhu EU. Toto se týká zejména těch právnických osob v celé EU, které jsou součástí podnikatelských skupin a při výpočtu daně z příjmu odpočítávají velký obnos Výpůjčních výdajů. Odpočty Výpůjčních výdajů budou na základě transpozice Směrnice značně omezeny.

"Zveřejněno na portále"

www.epravo.cz