Nezaplacená pohledávka: Žaloba nebo trestní oznámení? 19.5.2023 | 0:27

Nezaplacená pohledávka: Žaloba nebo trestní oznámení?

Nesplnění dluhu obchodním partnerem představuje nepříjemnou, bohužel však vcelku běžně se vyskytující situaci. Věřitel pak musí zvažovat, jak se svého nároku domoci. Věc přitom nemá jen jediné řešení. Klasickou cestou je vymáhání pohledávky v běžném civilním soudním řízení. Jsou však situace, kdy připadá v úvahu podání trestního oznámení a uplatnění nároku v rámci trestního řízení. Věc se samozřejmě dle okolností může vyvinout i jiným směrem – otázky kolem případného insolvenčního řízení či jiných alternativ níže s ohledem na limity článku podrobněji nerozvádím.

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz