Můžeme se těšit na evropský insolvenční rejstřík? 9.10.2019 | 0:26

Můžeme se těšit na evropský insolvenční rejstřík?

Orgány EU věnují oblasti insolvenčního práva značnou pozornost, neboť si uvědomují, že efektivní oživení podniků v problémech a navrácení nevhodně využívaného majetku zpátky do efektivních rukou může zachránit nebo i přinést nová pracovní místa. Klíčovou roli hrají v insolvenčním řízení právě věřitelé. Umožnění jejich řádné participace na jednotlivých fázích řízení je v zájmu jeho průběhu správným směrem. Evropská komise vyhověla požadavkům participace a připravila sofistikované technologické řešení. Technicky bude evropský insolvenční rejstřík pouhým datovým prostředníkem, když data bude získávat přímo od členských států. V rámci technických parametrů rovněž rejstřík počítá s propojením vyhledávání různých abeced a diakritik písmen. Členským států byla stanovena lhůta do 30.6.2021, do kdy musí zajistit propojitelnost svých insolvenčních rejstříků s evropským rejstříkem.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz