Je spuštěn Právní elektronický systém 9.6.2019 | 0:50

Je spuštěn Právní elektronický systém

Hospodářská komora spustila po více než dvouletém vývoji a analyzování zákonů, rozhodovací praxe orgánů veřejné moci a judikatury soudů ostrý provoz Právního elektronického systému. Podnikatelům přes internet po zadání jejich IČO nově zpřístupňuje povinnosti, které musí podle zákonů vůči státu plnit. O novinku už projevily zájem úřady i podnikatelské organizace z několika zemí Evropy.  Kvůli velkému množství zákonů, nařízení a vyhlášek a jejich častým změnám podnikatelé ztratili povědomí, které všechny povinnosti jim stát ukládá, kdy je mají plnit a jaké sankce jim za jejich neplnění hrozí. Právní elektronický systém tento reálný problém pomáhá řešit. Zároveň podnikatelům sníží byrokratickou zátěž a ušetří jim peníze na pokutách. PEZ zobrazuje povinnost z prvních 19 nejdůležitějších zákonů, kterými se podnikatelé musí řídit.

Zveřejněno na portále: www.businessinfo.cz