Financování dlužníka v insolvenčním řízení 29.6.2021 | 0:50

Financování dlužníka v insolvenčním řízení

Insolvenční řízení nemusí vždy znamenat ukončení ekonomické činnosti dlužníka. Ostatně ani prohlášením konkursu, který je v českém prostředí považován za likvidační formu řešení úpadku, automaticky nekončí provoz dlužníkova závodu. Teprve pokud insolvenční správce zhodnotí, že další pokračování provozu by bylo v rozporu se zájmy věřitelů, navrhne insolvenčnímu soudu po vyjádření věřitelského výboru, aby rozhodl o ukončení provozu závodu dlužníka. Zpravidla tomu tak bude v případech, kdy závod dlužníka nepřináší žádnou přidanou hodnotu a prodej závod jedinou smlouvou je vyloučený. V případě, kdy provoz závodu generuje pozitivní hodnotu a je výhodný pro věřitele dlužníka, má insolvenční správce v případě konkursu naopak povinnost učinit vše pro to, aby takový provoz udržel a zajistil maximální výtěžek pro všechny věřitele dlužníka.

Zveřejněno na portále: www.epravo.cz