Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu 19.7.2021 | 0:11

Důsledky úpadku obchodní korporace pro členy jejího statutárního orgánu

Tak jako je insolvenčním zákonem definována samotná úpadková situace, obsahuje právě tento předpis také základní rámec povinností, které jsou spojeny pro členy statutárního orgánu se situací, kdy obchodní korporace jako dlužník naplní podmínky úpadku. První a zcela zásadní povinností členů statutárního orgánu v souvislosti se vznikem úpadku je především jeho včasné rozpoznání. Součástí obecné povinnosti členů statutárního orgánu jednat s péčí řádného hospodáře je také dostatečný přehled o aktuální hospodářské situaci obchodní korporace v takovém rozsahu, aby bylo možné učinit závěr o jejím případném úpadku. V přímé návaznosti na zjištění úpadku má pak následovat řádné podání příslušného insolvenčního návrhu za obchodní korporaci jako dlužníka ve smyslu ustanovení  § 98 insolvenčního zákona.

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz