Dopad krizové legislativy na obchodní korporace 29.6.2020 | 0:36

Dopad krizové legislativy na obchodní korporace

Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (dále jen „lex covid“), prošel zdárně legislativním procesem, kdy po podpisu prezidenta republiky byl dne 23. 4. 2020 odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů a následně zveřejněn pod číslem 191/2020 Sb. Jedná se o soubor průřezových opatření (regulujících zejména otázku běhu procesních lhůt), jejichž společným jmenovatelem je vztah k předpisům v gesci Ministerstva spravedlnosti. Zákon přináší změnu řady procesních i hmotněprávních předpisů, např. občanského soudního řádu, správního řádu, insolvenčního zákona a řady dalších právních předpisů. Ambicí autora není popsat všechny změny řešené zákonem, cíl tohoto článku je podstatně subtilnější – přinést stručný výčet dopadů lex covid do sféry obchodních korporací.

Zveřejněno na portále: www.pravniprostor.cz