Dočasně zamítnutá pohledávka v insolvenčním řízení 19.4.2019 | 0:26

Dočasně zamítnutá pohledávka v insolvenčním řízení

Mnoho věřitelů stojí při zahájení insolvenčního řízení ohledně jejich dlužníka před složitou volbou, zda a jak uplatnit svou pohledávku. Nejen že je postup pro přihlášení pohledávky složitý, ale věřitelé vždy stojí před rizikem, že vůči nim bude uplatněna odpovědnost za přihlášenou pohledávku. Toto nebezpečí pak mnohdy věřitele donutí k tomu, že zvolí až příliš opatrný postup, který je v konečném důsledku připraví o možnost dosáhnout alespoň částečného uspokojení pohledávky. Hlavním cílem článku není zabývat se odpovědností za přihlášenou pohledávku jako takovou, a proto postačí pouze v obecné rovině uvést, že věřiteli, který přihlásí do insolvenčního řízení pohledávku, která vůbec nebo z podstatné části neexistuje, hrozí, že žádné peníze z insolvence neobdrží a naopak je tam bude nucen uhradit.

Zveřejněno na portále:

www.epravo.cz