Co dělat, když váš obchodní partner skončí v insolvenci? 19.10.2020 | 0:44

Co dělat, když váš obchodní partner skončí v insolvenci?

Řada věřitelů si myslí, že dlužník je v úpadku, až je zahájeno insolvenční řízení a až o tom rozhodne insolvenční soud. V řadě případů to ale není pravda, dlužník se nachází v úpadku dávno předtím, než je zahájeno insolvenční řízení. Minulost, která předchází insolvenčnímu řízení, je rizikové období, které může znamenat, že obchodní partner dlužníka, který je často i jeho věřitelem, utrpí ztrátu. I když má věřitel svou pohledávku zjištěnu, je uspokojena pouze poměrně a často dostane velmi málo. Vyplatí se tedy přemýšlet, jestli tam není ještě nějaký další užitek, který by mohl získat v průběhu insolvenčního řízení.

Zveřejněno na portále: www.lidovky.cz