AMSP ČR představuje Živnostenský balíček 5+5 9.4.2019 | 0:42

AMSP ČR představuje Živnostenský balíček 5+5

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) iniciovala diskusi spojenou s přípravou opatření pro malé podnikatele. V současné době probíhají intenzivní jednání jak s Ministerstvem průmyslu a obchodu, tak s Ministerstvem financí a rovněž se zástupci Hospodářské komory ČR. Asociace připravuje změny směřující ke snížení administrativy. Například podnikatel má v současné době 1 500 informačních povinností, jejich seznam musí složitě dohledávat na desítkách institucí a serverů. Jednoduchý rozcestník všech povinností podnikatele, navrhujeme umístění informačních povinností a zákonů na server ministerstva průmyslu a obchodu BusinessInfo.cz a jeho propojení s Právním elektronickým systémem (PES) Hospodářské komory ČR.

www.businessinfo.cz